Oświetlenie LEDowe coraz popularniejsze

Jak twierdzi Rafał Gawrylak, prezes Es-System: „Bardzo mocno rośnie zainteresowanie energooszczędnym oświetleniem LED oraz systemami inteligentnego sterowania oświetleniem. W tych segmentach notujemy duże wzrosty sprzedaży. Sprzedaż eksportowa w pierwszym półroczu wzrosła o 30 proc., w drugim półroczu będzie prawdopodobnie mniejsza. Na rynku krajowym w pierwszym półroczu wartość sprzedaży wzrosła o 6 proc.- Inwestujemy przede wszystkim w zakup nowych maszyn i urządzeń. Planujemy znaczący rozwój zaplecza technologicznego, co pozwoli nam rozszerzyć ofertę produktową oraz dostosować ją do nowych trendów panujących na rynku. Elementy sterowania oświetleniem są bardzo często stosowane w naszych realizacjach. Sterowanie daje użytkownikowi wiele dodatkowych funkcji, w tym przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia. Użytkownicy obiektów są w stanie regulować natężenie oświetlenia do warunków zewnętrznych, stąd też wielu naszych klientów decyduje się na sterowanie. Dziś sterowanie jest obecne w prawie każdej większej realizacji jaką realizujemy. Rośnie znaczenie sprzedaży eksportowej. W pierwszym kwartale spółka Es System zanotowała 20 proc. wzrost sprzedaży eksportowej, w kwartale drugim ten wzrost wyniósł już 40 proc. W całym pierwszym półroczu mieliśmy więc wzrost eksportu o blisko 30 proc. – Sprzedaż eksportowa w pierwszym półroczu br. stanowiła 25,1 proc. całości sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 21,6 proc. Patrząc na obecnie posiadany portfel zamówień nie spodziewam się tak dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży eksportowej w drugim półroczu 2017. Spodziewam się stabilizacji wzrostu sprzedaży eksportowej w trzecim kwartale 2017 roku. Patrząc na dynamikę wzrostów i hossę na rynku oświetleniowym, a także na poziom zamówień i poziom realizacji, oczekuję w trzecim kwartale br. kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży w kraju w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. W pewnym stopniu jesteśmy jednak uzależnieni od sektora budowlanego. Poziom naszych zamówień napawa optymizmem, ale często zdarza się, że inwestorzy przesuwają realizacje inwestycji na późniejsze terminy”

Dodaj komentarz