Boom w budownictwie nie dla każdego

Mimo ciągłego rozwoju budownictwa wiele firm w dalszym ciągu ma problem z płatnościami. Jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz z BIKu problem ze spłatą zobowiązań dotyka ponad 30 tys. przedsiębiorstw. Łączna wysokość zadłużenia to 4,27 mld zł czyli 470 mln zł więcej niż w roku poprzedzającym. Jak poinformował wiceprezes PZPB Rafał Bałdys-Rembowski: „Produkcja budowlana w Polsce rośnie, firmy napełniają portfele zamówień, a perspektywa dalszych wzrostów wydaje się nieuchronna. Z jednej strony nowe kontrakty, czyli powody do zadowolenia, ale z drugiej galopujący wzrost cen usług i materiałów, brak rąk do pracy, problemy z transportem i słaba kondycja wielu firm mogą spowodować pogłębianie się problemów branży”. Z kolei Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor twierdzi: „Stopniowa poprawa koniunktury w branży i wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej nie zapobiegły utrzymaniu się wysokiego odsetka firm, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań i w skrajnych przypadkach zmuszone są wejść na ścieżkę restrukturyzacji lub ogłosić upadłość. W 2017 r. upadłość ogłosiło 136 firm. Problem z terminową spłatą zadłużenia miała natomiast co 7 firma zarejestrowana jako spółka prawa handlowego oraz co 23 funkcjonująca jako działalność gospodarcza”

Dodaj komentarz