Konsorcjum Polbud Pomorze, China Railway 14th Bureau Group z najtańszą ofertą

GDDKiA otrzymał cztery oferty w przetargu na dokończenie robót na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S6 od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód. Budżet zamawiającego opiewa na 221,4 mln zł brutto, a najtańsza oferta należy do konsorcjum Polbud Pomorze, China Railway 14th Bureau Group i opiewa na 328,58 mln zł brutto.

Pozostali oferenci to (ceny brutto): Budimex (454,71 mln zł), konsorcjum Trakcja PRKiI, Kauno Tiltai (464,94 mln zł) oraz Porr (469,18 mln zł).

GDDKiA nie podała pozostałych parametrów złożonych ofert. W ogłoszeniu przetargowym podano, że termin realizacji ma wynosić 25 miesięcy (z możliwością skrócenia terminu do 22 miesięcy). Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Dodaj komentarz