Kiepskie wyniki Mostostalu Warszawa

W trzecim kwartale 2018 r. Mostostal Warszawa miał na poziomie skonsolidowanym 264,8 mln zł przychodów wobec 260,8 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 3,7 mln zł straty netto wobec 1,2 mln zł straty przed rokiem. W sumie po trzech kwartałach 2018 r. grupa Mostostalu miała 683,2 mln zł przychodów wobec 830,9 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 33 mln zł straty netto wobec 19,4 mln zł zysku przed rokiem. W komentarzu do wyników, słabsze niż przed rokiem wyniki finansowe są efektem obniżenia rentowności realizowanych kontraktów, do której przyczynił się wzrost cen materiałów i usług podwykonawców.

Dodaj komentarz