Nowy przetarg GDDKiA

Małopolski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę mostu na Dunajcu w miejscowości Kurów. Projekt nowego obiektu jest już gotowy. „Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca) – podała GDDKiA. Pod uwagę będą też brane: personel wykonawcy (13 proc.), minimalizacja utrudnień w ruchu (12,5 proc.), termin realizacji kontraktu (12 proc.), właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (1,5 proc.), równość podłużna nawierzchni (1 proc.).

Dodaj komentarz