Niekorzystny wyrok dla Energa-Obrót

We wrześniu 2017 roku Energa-Obrót przerwała realizację 22 umów z farmami wiatrowymi w związku z zakupem świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii. Umowa zawierana była na długi termin przy wyższych cenach świadectw, te obecnie na rynku staniały, więc Energa musiała wykazywać straty. Energa chciała wtedy ustalić nieistnienie stosunków prawnych oraz oszacowała, iż może dochodzić ok 600 mln zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe w trzech postępowaniach. Na ich mocy powództwa Energa-Obrót zostały oddalone.

Dodaj komentarz