Styropian fasadowy nie tylko do fasad

Właściwego ocieplenia potrzebują różne elementy domu, ale nie zawsze oznacza to konieczność stosowania specjalistycznych materiałów termoizolacyjnych. Czasem najprostsze rozwiązania – uniwersalny styropian o wysokiej jakości – sprawdzają się najlepiej.

– Przykładem uniwersalnego styropianu jest np. Fasada λ PRO 70. To materiał powszechnie stosowany do ocieplania ścian zewnętrznych. Technologia wytwarzania styropianu jest obecnie tak zaawansowana, że mamy dzisiaj o wiele lepszą lambdę niż w poprzednich latach – na poziomie 0,038 – mówi Renata Ciszewska, doradca techniczny i kierownik laboratorium w firmie Styropmin.

Fasada λ PRO 70 może być stosowana do izolacji ścian zewnętrznych zarówno metodą ETICS (zwaną inaczej lekką-mokrą, to znaczy z użyciem klejów i zapraw), jak i metodą lekką-suchą (elementy mocowane są mechanicznie – za pomocą kołków, wkrętów, gwoździ itd.). Są to dwie najpopularniejsze metody ocieplania ścian i w każdej z nich sprawdzi się uniwersalny materiał izolacyjny.

Styropian Fasada λ PRO 70 wykorzystywany jest do ocieplania, np. podłóg o niewielkich obciążeniach użytkowych, ponieważ ma deklarowane naprężenia ściskające na poziomie 70 kPa, a także dachów krokwiowych czy stropodachów pełnych lub wentylowanych.
– Styropian fasadowy nadaje się także do izolacji wieńców, nadproży i innych mostków termicznych – to znaczy tych miejsc, które w sposób szczególny narażone są na utratę ciepła – dodaje kierownik laboratorium w Styropminie.

Na tym, rzecz jasna, nie kończą się możliwości stosowania styropianu takiego, jak Fasada λ PRO 70. Świetnie nadaje się do izolacji, np. loggi balkonowych. – Loggia to rodzaj balkonu, który nie wystaje poza obrys budynku, to wnęka osłonięta bocznymi ściankami i zadaszona, może nawet pełnić rolę zewnętrznego pokoju. Jest bardzo funkcjonalna, osłania mieszkańców przed deszczem, śniegiem czy słońcem. Niemniej trzeba zadbać o prawidłową izolację tak ważnego elementu – wykonaną według profesjonalnego projektu i z materiałów najlepszej jakości – wskazuje Renata Ciszewska.

Zawsze sprawdzaj lambdę

Najważniejszym parametrem styropianu jest współczynnik przewodzenia ciepła – inaczej lambda. Im jest niższa, tym mniejsza jest utrata ciepła. Niemniej na ostateczną efektywność termoizolacji budynku ma wpływ kombinacja dwóch czynników: z jednej strony współczynnik przewodzenia ciepła styropianu, a z drugiej strony grubość jego warstwy.  Dobry projekt termoizolacji powinien uwzględniać nie tylko te dwa parametry, ale też opłacalność ekonomiczną oraz aspekt estetyczny.

– Fasada λ PRO 70 ma lambdę 0,038. To najbardziej powszechny materiał. Wybierają go tradycjonaliści, którzy cenią sobie rzetelną, solidną robotę – mówi Renata Ciszewska.

Warto pamiętać, że jakość styropianu zależy także od prawidłowego transportu i przechowywania. Styropian nie powinien być wystawiony na działanie słońca. Płyty styropianowe należy zatem przewozić i magazynować w nieuszkodzonym i oryginalnym opakowaniu. Również w czasie układania warstwy termoizolacji warto zadbać o osłonięcie styropianu przed promieniami słonecznymi, np. za pomocą siatki ochronnej.

– Przeznaczenie styropianu, jego parametry i sposób postępowania z nim zawsze są opisane przez dobrego producenta. Warto się do tego stosować, by materiał „pracował“ jak najlepiej. Warto też zachować zdrowy rozsądek – nie ma wszak jednego materiału do wszystkiego, ale też nie jest tak, że każdy pojedynczy element domu wymaga od razu materiału o wąskim przeznaczeniu, specjalistycznego – podsumowuje kierownik laboratorium w Styropminie.

Dodaj komentarz