Inteligentne budynki coraz popularniejsze

Z roku na rok inteligentne budynki cieszą się coraz większą popularnością. Czego zatem możemy spodziewać się po „smart home”? Przede wszystkim otrzymujemy możliwość kontroli i zmiany funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poszczególne elementy systemu są ze sobą połączone dzięki czemu następuje wymiana informacji, a jednocześnie możliwe jest kontrolowanie każdego z nich z osobna. Wiele funkcji budynku moe zostać zautomatyzowanych. Z kolei serwer będący centrum zarządzania budynkiem posiada wszelkie niezbędne informacje na temat statusu wszystkich urządzeń. Urządzeniami można łatwo sterować oraz kontrolować np. przy użyciu smartfona. Niektóre systemy zarządzania oferują również tzw. serwisowanie wyprzedzające (ang. predictive maintenance), które stosuje się głównie w obiektach komercyjnych. Aplikacja ma za zadanie monitorować stan techniczny urządzeń oraz parametry otoczenia. Na tej podstawie szacuje długość cyklu życia poszczególnych elementów oraz jeżeli jest taka możliwość wydłuża okresy pomiędzy kolejnymi serwisowaniami.
Szacuje się, że rynek domów inteligentnych w najbliższej przyszłości sięgać będzie nawet stukilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. Jak podaje raport Markets and Markets „Inteligentne domy i technologie ułatwiające życie” mówi się o 121 miliardach do 2022 roku przy stopie wzrostu na poziomie 14%. Zion Research and Consultants przewiduje, że wartość globalnego rynku inteligentnych budynków wzrośnie z 7 miliardów dolarów w 2014 roku do 36 mld dolarów w 2020 r.

Dodaj komentarz