Wiemy kto wybuduje kolejny odcinek S19

Budimex S.A. i Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka  podpisali 21 grudnia umowę na zaprojektowanie i realizację 8 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia od Węzła Kamień do Węzła Sokołów Małopolski Północ. Wartość kontraktu wynosi 286 mln złotych brutto.

Droga z dwoma węzłami, dwoma Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) i Obwodem Utrzymania Drogi (OUD) powstanie w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Odcinek S19 realizowany przez Budimex będzie ostatnim odcinkiem w budowie który połączy Rzeszów z Lublinem – pozostałe odcinki między tymi aglomeracjami są już w trakcie realizacji.

Prace budowlane rozpoczniemy w I kwartale 2020 roku. Będziemy dążyć do skończenia prac w najszybszym terminie – nawet przed zaplanowanym końcem prac budowlanych wynikającym z umowy w kwietniu 2022 roku – mówi Grzegorz Domaradzki – Dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimeksu. Kolejny na północ odcinek S19 od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 10 km realizuje także Budimex. Budowa tego odcinka zakończy się w 2021 roku.

Jesteśmy generalnym wykonawcą trzech ważnych odcinków Via Carpatia w województwie podkarpackim i lubelskim. Realizujemy w Polsce Wschodniej kilkanaście ważnych projektów budowlanych – drogowych i kubaturowych jak obwodnica Suwałk, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – dodaje Grzegorz Domaradzki.

Początek trasy Via Carpatia ma zaczynać się na Litwie, biec przez m.in przez Polskę, Węgry czy Bułgarię, a kończyć się aż w greckich Salonikach.  Nowy szlak komunikacyjny ma istotny wpływ na rozwój wschodnich regionów Polski.

Wartość inwestycji netto: 232 848 549,99 zł

Wartość inwestycji brutto: 286 403 716,49 zł

Okres realizacji: 34 miesiące

Gwarancja jakości: 10 lat

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca (trzy miesiące).

Parametry drogi ekspresowej:

Podstawowe parametry drogi ekspersowej S19

Przekrój budowany           – 2×2

Przekrój docelowy – 2×3

rodzaj konstrukcji nawierzchni         – podatna

klasa techniczna   – S

prędkość projektowa Vp    – 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu         – 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami         – 5 m

rezerwa pod trzeci pas ruchu          – na zewnątrz

dla przekroju docelowego

szerokość opaski – 0,5 m

pas awaryjny      – 2,5 m

szerokość pobocza gruntowego      – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem

kategoria ruchu    – KR 7

obciążenie nawierzchni       – 115 kN/oś

skrajnia pionowa  – 5,0 m

pochylenie poprzeczne      – 2,5 %

Dodaj komentarz