Termomodernizację odliczysz od podatku

Sejm uchwalił dzisiaj nowelizację przepisów podatkowych, dzięki której będzie można odliczyć od podatku wydatki związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 397 posłów, przeciw było 14, a trzech wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją „podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

Dodaj komentarz