Dobry zysk PKP Cargo

PKP Cargo uzyskało 89,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym półroczu 2018 r. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to 19,4 mln zł, co daje 363-procentowy wzrost. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły szacunkowo 2 509,9 mln zł, czyli 11 proc. więcej niż w 2017 r. Zysk operacyjny wyniósł 133,9 mln zł, a zysk EBITDA 422,6 mln zł. Dzięki takiemu wynikowi kurs akcji PKP Cargo wzrósł o 7,3 procent. Publikacja skonsolidowanego raportu PKP Cargo za pierwsze półrocze 2018 r. zaplanowana jest na 28 sierpnia 2018 r.

Dodaj komentarz