Bardzo dobre wyniki Mostostalu

Mostostal Zabrze poinformował o swoich wynikach finansowych za pierwsze sześć miesięcy br. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 276,2 mln zł, a zysk netto 5,6 mln zł. Zysk brutto grupy wyniósł 8,9 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 14,4 mln zł.
Mostostal Zabrze zastrzega, że wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, raport z ostatecznymi wynikami zostanie opublikowany 31 sierpnia 2018 r.

Dodaj komentarz