Wieś nie ma pieniędzy na infrastrukturę

Jak wynika z danych Związku Gmin Wiejskich brakuje środków na remonty dróg lokalnych. Do 2020 roku na modernizację dróg na terenach wiejskich potrzebne będzie ok 25 mld zł. Jak informuje Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich: „Robiliśmy badania ankietowe, w których gminy podawały, jakie jest zapotrzebowanie na inwestycje w sektorach drogowym i ściekowym w tej perspektywie i wyszła nam kwota grubo ponad 80 mld złotych” Ponadto brakuje również pieniędzy na inwestycje w wiejską kanalizację.

Dodaj komentarz