Umocnienie branży budowalnej na świecie

Z ostatnich danych analityków firmy Atradius Credito y Caucionm wynika, iż poprawia się sytuacji branży budowlanej na całym świecie. Pozytywne sygnały płyną z większości krajów.
Analitycy nie przewidują również znaczącego wzrostu bankructw w bieżącym roku, ale liczba upadłości w sektorze budowlanym mimo to pozostanie na dość wysokim poziomie.
Atradius Credito y Caucionm podkreśla, że coraz większe znaczenie w budownictwie mają nowe technologie takie jak wirtualna rzeczywistość, drony, druk 3D, modelowanie informacji o budynkach i budowlach oraz zaawansowane materiały budowlane.
Istotną rolę odgrywają również zmiany demograficzne związane ze zwiększającą się liczbą ludności na obszarach miejskich na całym świecie. Wzrost demograficzny przyczynia się do zwiększenia popytu na mieszkania, transport czy rozwój infrastruktury użyteczności publicznej.
Przykładowo w Wielkiej Brytanii wpływ na branżę budowlaną może mieć niepewny rynek po Brexicie, we Francji zanotowano wzorst aktywności w branży o 1,9% po kilku latach spadków. Pozytywne perspektywy mają również Niemcy, które mogą odnotować wzrost budownictwa mieszkaniowego. Z kolei w USA odnotowywany jest ciągły wzrost, który powinien utrzymać się jeszcze przez minimum 2 lata.
Branża budowlana jest uzależniona od kondycji gospodarki całego kraju stąd duże zróżnicowanie w aktywności firm na poszczególnych rynkach. Jednakże mimo dynamicznego wzrostu analitycy zaznaczają, że największe problemy w branży generowane są przez dużą konkurencję, niskie marże oraz opóźnienia w płatnościach.

Dodaj komentarz