Spór amerykańskiej spółki z Polską o 700 mln dolarów

Amerykańska spółka energetyczna Invenergy złożyła wniosek do urzędników państwowych w Polsce, w tym premiera i prezydenta zawiadomienie o sporze na podstawie umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy Polską a USA i Traktatu Karty Energetycznej którego sygnatariuszami są pięćdziesiąt dwa państwa i Unia Europejska.
W złożonym zawiadomieniu polskie organy rządowe zostały oskarżone o zaaranżowanie niezgodne z prawem rozwiązania długoterminowych umów handlowych na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Jak twierdzi amerykańska spółka działania Polski miały doprowadzić do zniszczenia finansowej opłacalności inwestycji Invenergy w kilkanaście farm wiatrowych, na łączną szkodę ok 700 mln dolarów. Jak twierdzi główny prawnik Invenergy Michael Blazer: „Dwustronne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji chronią inwestorów, których prawa zostały naruszone przez inne państwo, co właśnie przydarzyło się Invenergy w Polsce. Podczas gdy lekceważenie zasady praworządności przez polski rząd stale rośnie, my staramy się zabezpieczyć nasze prawa, a inni inwestorzy to obserwują. Invenergy zaakceptowała ceny za zieloną energię ze swoich farm wiatrowych, które w tym czasie były niższe od cen rynkowych, w zamian za stabilność, którą miały zapewnić długoterminowe umowy. Następnie rząd polecił kontrolowanym przez siebie spółkom rozwiązanie długoterminowych umów zawartych z Invenergy pod różnymi pretekstami. Niezgodne z prawem rozwiązanie umów handlowych przez polski rząd w połączeniu z tymi działaniami zmusiło Invenergy do sprzedaży wytworzonej zielonej energii na rynku po cenach znacznie niższych niż ceny zakontraktowane w umowach, co spowodowało poważne straty finansowe”

Dodaj komentarz