Rośnie zadłużenie firm budowlanych

Z danych BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, iż suma zaległości firm budowlanych wynosi prawie 4,57 mld zł. W ciągu ostatniego półrocza liczba dłużników z sektora budowlanego zwiększyła się o 7,5 tys. przedsiębiorstw. W komunikacie podani iż: „”Liczba budowalnych dłużników wyniosła na koniec I kwartału 39 tys. 382. Problem niesolidności płatniczej w tym sektorze jest bardziej rozpowszechniony niż np. w handlu czy przemyśle”

Dodaj komentarz