Raport NIK w sprawie niezagospodarowanych złóż

Jak podaje NIK Polska w 2016 roku była szóstym na świecie producentem miedzi oraz drugim na świecie producentem srebra. Mimo to jedynie 37 procent złóż kopalin jest zagospodarowanych. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski skomentował: „Polska od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa. Obecny niski poziom zagospodarowania posiadanych złóż jest jedną z konsekwencji wieloletniego rozproszenia kompetencji i przepisów oraz braku wykazów i planu wykorzystania złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki”. Kontrola NIKu wykazała również,  że niektóre gminy nie wywiązywały się ze swoich ustawowych obowiązków i nie uwzględniały udokumentowanych złóż kopalin np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Uchybienia te były możliwe m.in. dlatego, że Minister Środowiska nie kontrolował wykonywania obowiązków przez samorządy i wojewodów – podaje Najwyższa Izba Kontroli.

Dodaj komentarz