Przebudowa centrum Krakowa

Strabag podpisał z Treimorfa Project umowę na budowę Unity Centre. W centrum Krakowa w kwartale ulic pzy Rondzie Mogilskim ma powstać wielofunkcyjne centrum biznesowe. Wartość kontraktu to ponad 380 mln zł netto. Projekt polega na przebudowie zospołu pięciu budynków, który będzie pełnił funkcje biurowe i usługowo-handlowe. Największy z nich to Unity Tower, 27-kondygnacyjny biurowiec klasy A, który będzie najwyższym wieżowcem w Krakowie. Budowa tego obiektu została rozpoczęta w 1975 r., została jednak przerwana w 1979 r. Budynek zostanie rozbudowany do wysokości 102,5 m. Na parterze i pierwszym piętrze zostanie połączony z budynkiem University Office (Tower B), o 9-kondygnacjach i wysokości 40 m. Projekt obejmuje również budowę dwóch 7 kondygnacyjnych budynków o wysokości 25m oraz dziesięciokondygnacyjnego o wysokości 40m. Budynki mają zostać oddane do użytkowania w drugim kwartale 2019 roku.

Budynki wyróżniać będzie Unity Eye – najwyższy taras widokowy Krakowa wraz z przeszkloną restauracją. Wszystkie budowle będą nawiązywać do przedwojennych tradycji architektury Krakowa. Wojciech Trojanowski z zarządu Strabag mówi, iż „Budowa kompleksu Unity Centre to projekt szczególny pod względem wyzwań inżynierskich, ale jesteśmy do niego przygotowani. W oparciu o wirtualny model 3D oraz zaplanowany harmonogram prac w wymiarze 4D przygotowaliśmy pełną animację budowy”

Dodaj komentarz