Polskie mosty coraz lepsze

Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki poinformował, iż: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontroluje każdego roku stan ponad 7 tys. obiektów mostowych na liczącej 19 tys. km sieci dróg krajowych. Na bieżąco monitorujemy obiekty inżynierskie, aby utrzymywać ich stan na poziomie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Nasze działania potwierdzają coroczne raporty o stanie mostów, gdzie średnie oceny obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA z roku na rok są wyższe” Z informacji o stanie technicznym mostów – na sieci dróg, którą zarządza GDDKiA – wynika, że o ile w roku 2006 średnia ocena obiektów mostowych wynosiła 3,44 to w roku 2016 wzrosła do 3,92

Dodaj komentarz