PKP rozszerza umowę z PESĄ

PKP Intercity rozszerzyło trzy umowy na modernizację 163 wagonów podpisane z PESA Bydgoszcz. Przewoźnik zamówił modernizację kolejnych 82 pojazdów. Wartość całej inwestycji to ponad 1 mld zł. Zgodnie z zawartymi umowami, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy od podpisania umów. Natomiast kolejne 18 miesięcy obejmuje przeglądy wagonów na trzecim poziomie utrzymania.

Dodaj komentarz