Paliwa najgorszej jakości znikną z rynku

Sejm wprowadził poprawki do ustawy, które przewidują wycofanie z obrotu detalicznego paliw o najgorszej jakości czyli mieszanek zawierających mniej niż 85 procent węgla kamiennego, mułów węglowych i flotokoncentratów. Do nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw posłowie wprowadzili kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego dla węgla brunatnego, spalanego w indywidualnych piecach grzewczych.

Dodaj komentarz