Nowy program PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny od maja wprowadza program dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowego. Dopłaty może otrzymać na wet 11 tysięcy domostw. Jak powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak : „To jest program pilotażowy. Jest skierowany do 11 tys. rodzin i – co ważne – połączyliśmy go z Kartą Dużej Rodziny. Ten program jest dobrym instrumentem do likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń. W naszej strategii mamy zapisaną walkę ze źródłami niskiej emisji. Jest to program przewidziany na krótko, ale będziemy go monitorować i w razie dobrych wyników, będziemy go kontynuować” Z kolei minister energii Krzysztof Tchórzewski skomentował: „Musimy zwiększyć dostępność i konkurencyjność gazu, zbliżamy się do zrównoważenia cen gazu i paliwa węglowego, Wyrażam zadowolenie, że PGNiG chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W ciągu kilku lat da to zmniejszenie zanieczyszczenia. Cieszę się, że te spółki przedstawiają część społeczną w swojej strategii”

Dodaj komentarz