Nowy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Premier Mateusz Morawiecki powołał na Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powołał Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego. Szweda-Lewandowski do lutego tego roku pełnił funkcję wiceministra środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody. Wcześniej stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zajmował Krzysztof Lissowski.
Szweda-Lewandowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacji biologia środowiskowa, oraz absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. W SGGW ukończył także podyplomowe studia w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów oraz podyplomowe studia w zakresie kompensacji przyrodniczej w Katedrze Kształtowania i Ochrony Krajobrazu.

Dodaj komentarz