Nieprawidłowości przy budowie Galerii Północnej

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę budowy Galerii Północnej w Warszawie. Kontrola dotyczyła m.in. legalności zatrudnienia oraz przestrzegania zasad BHP. Skontrolowano 77 osób w tym obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Czeczenii, Armenii, Mołdawii i Albanii. 68 z nich pracowało na budowie. Jak czytamy w komunikacie PIPu „Celem 9 osób, w tym jednej osoby niepełnoletniej, przebywającej w Polsce na wizie turystycznej, było poszukiwanie pracy. Kontrola objęła także 9 cudzoziemców niewidniejących na żadnej z list firm realizujących roboty na terenie budowy, w związku z czym istnieją trudności z ustaleniem danych ich pracodawcy” Ponadto cztery osoby nielegalnie przebywały i pracowały w Polsce. Jak podaje PIP : „Zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy policji i przekazani Straży Granicznej Warszawa-Okęcie celem wydania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium”. W komunikacie znajdziemy również informację, iż „Wobec dwóch cudzoziemców nałożono grzywny, także wobec dwóch cudzoziemców skierowano wnioski o ukaranie do sądu za nielegalne wykonywanie pracy na terenie RP”
Ponadto na samej budowie wykryto liczne nieprawidłowości w zakresie BHP m.in. brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej słuchu, dróg oddechowych i oczu, brak balustrad ochronnych na rusztowaniach czy brak zabezpieczeń konstrukcji rusztowania.
Po kontroli PIP wydała m.i.n pięć decyzji natychmiastowego wstrzymania prac na terenie budowy oraz nałożyła trzy mandaty karne.

Dodaj komentarz