Kłopot kopalni „Konin”

Kopalnia „Konin” przegrała w sądzie z ekologami co może wiązać się z koniecznością wypłaty odszkodowań dla rolników. Sprawa ma swój początek w decyzji środowiskowej z 2007 roku,  na podstawie której kopalnia „Konin” rozpoczęła eksploatację odkrywki „Tomisławice”.  Zdaniem ekologów z Greenpeace decyzja stanowi naruszenie prawa, a działalność kopalni ma negatywny wpływ na środowisko.  Wskutek działalności kopalni pojawił się problem wysychających jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego i Noteci na czym tracą miejscowi rolnicy. Decyzję środowiskową ekolodzy zaskarżyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W 2015 roku SKO postanowiło jednak zawiesić postępowanie. 12 czerwca sąd oddalił skargę kasacyjną i nakazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu wznowić postępowanie.

Dodaj komentarz