Dostępność plus

Minimum 20 procent lokali w programie Mieszkanie Plus ma zostać przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynki mają zostać zaprojektowane w taki sposób, aby każdy mógł z nich swobodnie korzystać. A dla wybudowanych już budynków pojawia się możliwość ich modernizacji. Program planowany jest na lata 2018-2025. Przewiduje się, że na program zostanie przeznaczone ponad 23 mld zł.

Dodaj komentarz