Dobre wiadomości z GUSu

Dominik Rozkrut, prezes GUSu stwierdził, iż widoczny jest stały wzrost w inwestycjach. Wzrost zanotowany po pierwszym kwartale wyniósł 8,1 procent. W tym samym czasie wzrost PKB wyniósł 5,2 proc. Rozkrut powiedział: „Mamy bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o akumulację brutto, wzrost nakładów na środki trwałe – w szczególności, jeżeli chodzi o te związane z budynkami. Towarzyszy temu szereg innych informacji z przemysłu świadczących o pewnych tendencjach wzrostowych, więc można mieć nadzieję na kolejne miesiące. Ale, żeby powiedzieć, że wzrost inwestycji jest trwały, to musimy posłużyć się kolejnymi obserwacjami”

Dodaj komentarz