Coraz bliżej do krakowskiego metra

13 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Po decyzji o wyborze wykonawcy podpisanie umowy zaplanowane jest na połowę lipca br.  Z kolei zakończenie prac studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2019 roku. Opracowanie umożliwi dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.Przygotowane zostaną także szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne.

Dodaj komentarz