Budownictwo: większa wydajność, większy zysk

Coraz więcej firm budowlanych wdraża technologie zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0. Postęp czwartej rewolucji przemysłowej napędza fakt, że implementacja związanych z nią rozwiązań może pomóc osiągnąć poprawę wydajności i obniżyć koszty. Eksperci Shell Lubricants podkreślają jednak, że innowacyjne technologie nie są jedynym czynnikiem sukcesu. Liczą się także ludzie, którzy będą potrafili efektywnie je wykorzystać i prowadzić przemyślaną strategię konserwacji maszyn. Bo na „inteligentnych” placach budowy konserwacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Czwarta rewolucja przemysłowa to przede wszystkim początek epoki cyfryzacji i sztucznej inteligencji (AI). Szybki rozwój nowych technologii, takich jak autonomiczne maszyny, robotyka, Internet Rzeczy czy rozwiązania oparte na chmurze, dają branży budowlanej szansę na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów. Jednak samo zastosowanie kilku nowych rozwiązań nie sprawi, że firma stanie się przedsiębiorstwem na miarę Przemysłu 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa wymaga holistycznego podejścia – zastosowania innowacyjnych technologii, wprowadzenia zmian w dotychczasowych modelach pracy oraz wdrożenia działań, które przygotują firmy budowlane do zmian i pozwolą im czerpać z nich korzyści. Firmy budowlane, które wzięły udział w badaniu „Większa wydajność, większy zysk” przeprowadzonym na zlecenie Shell Lubricants[1], przyznały, że wraz ze zmianami technologicznymi musi iść także poprawa dotychczasowych praktyk konserwacyjnych maszyn i urządzeń. Według 76% badanych lepsza konserwacja jest źródłem znaczących oszczędności.

 

Branża budowlana w dobie wyzwań

W raporcie Shell Lubricants znajdują się szczegółowe informacje na temat wyzwań, z którymi muszą mierzyć się firmy budowlane. Wynika z niego, iż część przedstawicieli branży nie jest świadoma tego, że prowadzenie efektywnej gospodarki olejowej, w tym wybór wysokiej jakości olejów i smarów, jest kluczowym elementem działań związanych z konserwacją parku maszynowego. Duży odsetek menadżerów nie wie, że skuteczne smarowanie może poprawić wydajność urządzeń oraz mieć wpływ na skrócenie czasu przestoju maszyn. Kolejnym problemem są braki kadrowe oraz niewystarczająca wiedza pracowników. Co więcej, aż 44% respondentów badania Shell Lubricants przyznało, że kierownictwo wyższego szczebla za mało angażuje się w kwestie związane z konserwacją urządzeń.

 

Aby pokonać te wyzwania przedsiębiorstwa budowlane muszą stawiać na innowacyjne rozwiązania oraz najwyżej jakości oleje i smary, zapewniające maksymalną wydajność. Powinny również skoncentrować się na rozwijaniu umiejętności i zdolności, które są im potrzebne, aby stawić czoła obecnym i przyszłym problemom.

 

Wsparcie ekspertów

Wiele przedsiębiorstw budowlanych ma już jasną wizję tego, w jaki sposób chce zdobyć umiejętności, które są im niezbędne do opanowania nowych technologii i prowadzenia skutecznej strategii konserwacji. Aż 66% badanych, przyznało, że ich zdaniem dostęp do niezbędnej wiedzy eksperckiej zapewniłaby im współpraca z dobrym dostawcą środków smarnych.

„Podstawą dobrych praktyk w zakresie konserwacji maszyn i urządzeń budowlanych jest doświadczenie oraz wiedza z zakresu środków smarnych. Dlatego jedną z podstawowych usług w zakresie zarządzania gospodarką smarną oferowaną przez nasz dział olejowy jest Shell LubeAdvisor. Jest to usługa doradcza zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach, których celem jest osiągnięcie znaczących korzyści poprzez zwiększenie wydajności i ograniczenie przestojów. Obejmuje przeprowadzenie audytu i stałe wsparcie ekspertów technicznych Shell w efektywnym zarządzaniu całym cyklem użytkowania olejów i smarów– od zakupu, przez przechowywanie i użytkowanie, po utylizację. Inną usługą, która ułatwia prowadzenie efektywnej strategii konserwacji jest Shell LubeAnalyst. Jest to najnowocześniejsza metoda monitorowania stanu olejów i smarów, dzięki której można ocenić kondycję środka smarnego znajdującego się w maszynie, określić potencjalne problemy i dokonać porównania wydajności urządzeń” – powiedział Robert Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska.

 

W komentarzu do raportu Shell Lubricants „Większa wydajność, większy zysk” czytamy, w jaki sposób przedsiębiorstwa współpracujące z działem olejowym Shell zmniejszyły koszty konserwacji nawet o 30%[2].

Jaki główny wniosek płynie z raportu Shell Lubricants? Aby nie przegapić szansy na sukces, firmy budowlane muszą być przygotowane i otwarte na zmiany, a także współpracę z ekspertami zewnętrznymi. Nie tylko posiadają oni niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, ale także śledzą zmiany technologiczne zachodzące na świecie – zwłaszcza w państwach, w których transformacja zachodzi szybciej – i są przygotowani na wyzwania przyszłości.

Pełny raport Shell Lubricants „Większa wydajność, większy zysk” jest dostępny na stronie: https://shell.pl/ukladynapedowe

 


[1] Badanie przeprowadzone na zlecenie Shell Lubricants przez firmę badawczą Edelman Intelligence na podstawie 400 wywiadów z pracownikami z sektora budowlanego, którzy kupili, mieli wpływ na zakup lub używali środków smarnych / smarów w ramach wykonywanej pracy na terenie 8 europejskich krajów (Francji, Włoch, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji, Holandii, Hiszpanii). Prace w terenie przeprowadzono w dwóch turach: pierwsza (obejmująca Niemcy i Wielką Brytanię) odbyła się między marcem a majem 2018 r., druga (obejmująca Francję, Włochy, Polskę, Hiszpanię, Holandię i Turcję) w listopadzie i grudniu 2019 r.

 

Dodaj komentarz