Będzie zmiana w uprawnieniach budowlanych

Dział prasowy MIiR poinformował, iż: „Minister Inwestycji i Rozwoju zwrócił się do Komisji Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. K 39/15), który dotyczy ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”. Trybunał Konstytucyjny stwierdził w orzeczeniu, że „przepisy prawa budowlanego nie określają czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz uprawnienia w ograniczonym zakresie”. „Ustawa nie zawiera także ograniczeń odnoszących się do obu rodzajów uprawnień” – podano w orzeczeniu TK. Zdaniem Trybunału, organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności. Dla materii tej Konstytucja wymaga aktów rangi ustawy.  Jak podano, „Trybunał Konstytucyjny postanowił, że zakwestionowane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13 lutego 2019 roku”. „W przypadku niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w przewidzianym terminie niemożliwe będzie nadawanie nowych uprawnień budowlanych”.

Dodaj komentarz