Będą opóźnienia na „zakopiance”

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz: „Wykonawca odcinka DK nr 7, czyli popularnej „zakopianki” ze Skomielnej Białej do Chabówki wystąpił z szeregiem roszczeń w związku z trudnościami, jakie zastał na placu budowy i zażądał wydłużenia terminu zakończenia inwestycji o rok. Te trudności dotyczą między innymi przybudów sieci energetycznej wysokiego i średniego napięcia na węźle Chabówka oraz na różnych obiektach inżynierskich. Wykonawca zażądał od nas wydłużenia terminu zakończenia inwestycji o równy rok. Obecnie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwa analiza tych żądań i po pewnym czasie będziemy przedstawić czy te roszczenia są zasadne, czy nie”

Dodaj komentarz