Andrzej Duda podpisał ważną ustawę

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dofinansowanie będzie można dostawać nawet przez 15 lat, a pierwsze dopłaty mają być realizowane od 1 stycznia 2019 roku. Program skierowany jest do ludzi, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania, ale ich dochody są za wysokie, aby mogli ubiegać się o mieszkania komunalne.
Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc.

Dodaj komentarz