6,5 tysiąca hektarów na Mieszkanie Plus

Rzecznik Agencji Nieruchomości Rolnych Adam Struziak poinformował, iż ANR dysponuje 6,5 tys. ha na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Działki pod budowę będą mogły być bezpłatnie pobierane przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Aktualnie w sejmie znajduje soę projekt KZN, który ma zostać wprowadzony do końca bieżącego roku. KZN będzie pełniło funkcję administratora działek należących do Skarbu Państwa, w tym należących do ANR. Na chwilę obecną Agencja przekazała do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wykaz gruntów, które mogą zostać przejęte przez KZN. W sumie jest to ok 3000 działek o łącznej powierzchni 6,5 tys. hektarów. Grunty w większości położone są na terenach gminnych, głównie wiejskich.
Mieszkanie Plus jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. NPM ma na celu stworzenie w Polsce oferty mieszkaniowej, kierowanej do wszystkich gospodarstw domowych. Pilotaż części komercyjnej prowadzony jest przez BGK Nieruchomości.

Dodaj komentarz